Cursus Italië

De Kunstkring heeft een traditie in het organiseren van excursies en lezingen. Nu heeft de Kunstkring voor het eerst in haar bestaan een cursus met meerdere bijeenkomsten georganiseerd, zodat u zich nog beter kunt verdiepen in kunst en kunstgeschiedenis.
Als onderwerp is gekozen voor Italië: met Griekenland is Italië de bakermat van onze beschaving.
De cursus gaat over de geschiedenis, de kunsten en de cultuur van dit bijzondere land. De cursus is geen reisgids, maar behandelt een aantal bijzondere onderwerpen van Italië, die iedereen die geïnteresseerd is in Europese kunst en cultuur zullen raken.
De cursus wordt gegeven door Marc Permeke. Hij woonde in Rome en Taormina, waar hij werkte als gids. In Nederland was hij docent aan de Ned. Hogeschool voor Tourisme en Vrijetijdsbesteding, nadat hij kunstgeschiedenis had gestudeerd aan de universiteit te Leiden.

Er zijn 6 cursusdagen, die starten op 12 oktober
2023. De lessen worden gegeven op de genoemde
donderdagen van 10 tot 12 uur, in het CC Jan
van Besouw in ruimte 1010.

12 oktober: Rome en de Romeinse keizers 
19 oktober: De revolutionaire schilderijen van Caravaggio
26 oktober: De magie van Napels en
haar kleurrijke volkscultuur  
9 november: De Medici’s en de kunstschatten van Florence 
16 november: De unieke beeldhouwwerken van
Bernini  
23 november: De Grieks-Romeinse cultuur op Sicilie.
De kosten van deze cursus bedragen € 75,00, inclusief koffie/thee in de pauzes. Leden kunnen zich per e-mail aanmelden bij Geert Maes:

kunstkring@seniorengoirle.nl