Belangenbehartiging

Een belangrijke rol van Senioren Goirle is het behartigen van de belangen van alle senioren in Goirle. De sterk toenemende vergrijzing, een terugtredende overheid en stijgende zorgkosten vragen om een intensieve samenwerking van Senioren Goirle met de Gemeente, partijen op de woningmarkt, zorgorganisaties en andere sociaalmaatschappelijke instellingen. Door regelmatig overleg met genoemde netwerkpartijen oefenen we invloed uit op het beleid van deze organisaties om de stem van senioren te laten horen.
We organiseren informatieve bijeenkomsten om ouderen bewust te maken van en te informeren over actuele maatschappelijke thema’s die voor hen van belang zijn zoals wonen, zorg en welzijn. Wij doen dit met en voor alle senioren.

Binnen onze vereniging is de werkgroep Belangenbehartiging actief die werkt aan een jaarprogramma rond de actuele ouderenthema’s.

Deze werkgroep bestaat uit:

Liedeweijde Majoor voorzitter/bestuurslid
Chris Brock
Wim Corsten
Marlies van Ginneken
Max Knegtel
Kitty Kolen bestuurslid
Piet Poos bestuurslid
Carry Wevers