Welkom bij Senioren Goirle

Inschrijfformulier

U wordt hiermee automatisch lid van KBO-Brabant.
U ontvangt een kopie van uw aanmelding op uw opgegeven e-mail adres.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef:
Naam
U wordt lid vanaf de datum die u opgeeft. Opzeggen doet u vóór 1 december. Bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is er geen recht hebben op restitutie. U verleent Senioren Goirle machtiging om de contributie ad € 22,50 jaarlijks te innen. Deze wordt automatisch t.l.v. uw rekening in februari geïncasseerd. De contributie kan, met instemming van de aanwezige leden op de jaarvergadering, worden aangepast. Voor het lopend jaar waarin u lid wordt ontvangt u een apart betalingsverzoek.
Uw naam voluit
Wij verzamelen uw gegevens voor administratieve en financiële zaken en voor het beheer van de ledenadministratie en activiteiten. Senioren Goirle deelt uw gegevens niet met derden.

Klik hier als u de algemene voorwaarden nog eens door wilt lezen.
Klik hier als u het privacy beleid nog eens door wilt lezen.