Belangenbehartiging Projecten

Huidige Projecten:

Samen voor goede zorg

In het nieuwe verenigingsjaar kiezen we er voor om ‘de (ouderen)zorg’ centraal te stellen. De zorg in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder staan onder druk.
In meerdere bijeenkomsten …
Lees verder

Projecten uit het verleden:

Toekomstig wonen begint nu

Onder grote belangstelling zijn de belang-stellenden in 4 bijeenkomsten aan het denken gezet over hun toekomst op het gebied van Wonen en Zorg en Welzijn.
Lees verder ….