Samen voor goede zorg

In het nieuwe verenigingsjaar kiezen we er voor om ‘de (ouderen)zorg’ centraal te stellen. De zorg in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder staan onder druk. Tekort aan geld en mensen, bij juist een toenemende vraag naar zorg, vragen om een andere aanpak.
In meerdere bijeenkomsten met als titel ‘Samen voor goede zorg’, die we gratis aanbieden voor alle Goirlese senioren, willen we bij de ontwikkelingen in de zorg stilstaan en u informeren over nieuwe initiatieven.

  1. Dinsdag 12 september lezing van Bart Berden ‘De toekomst van de zorg’
  2. Woensdag 4 oktober lezing van Maria van den Muijsenbergh ‘Me wiegje was een stijfselkissie’
  3. Woensdag 1 november lezing Martin van Rooijen over de toekomst van ons pensioen
  4. Woensdag 15 november lezing Jos de Blok over de toekomst van de Ouderenzorg
  5. Woensdag 17 januari interactieve bijeenkomst van Hermien Miltenburg over nieuwe woonvormen
  6. Begin 2024 Bijeenkomst rondom nieuwe hulpmiddelen

Lezing Martin van Rooijen​

Woensdag 1 november om 13.30 uur:
Voor alle senioren is de nieuwe pensioenwet van groot belang. Maar natuurlijk zeker ook voor jongeren en jonge senioren. Eerste kamerlid Martin van Rooijen weet er alles van en komt het uitleggen.
Toegang voor iedereen.

Lezing Jos de Blok

Woensdag 15 november om 13.30 uur:
Zorgondernemer Jos de Blok kijkt met ons naar de toekomst van de ouderenzorg.
Toegang voor iedereen.

Nieuwe woonvormen

Woensdag 17 januari om 19.30 uur:
Hermien Miltenburg (LVGO) verzorgt een interactieve bijeenkomst over Nieuwe Woonvormen. In de media wordt veel gesproken over geclusterd wonen en gemeenschappelijk wonen. Tijdens deze bijeenkomst wordt duidelijk wat deze termen precies inhouden.
Toegang voor iedereen.

Nieuwe hulpmiddelen

Het precieze programma in nog in ontwikkeling. Informatie volgt.