Samen voor goede zorg

In het nieuwe verenigingsjaar kiezen we er voor om ‘de (ouderen)zorg’ centraal te stellen. De zorg in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder staan onder druk. Tekort aan geld en mensen, bij juist een toenemende vraag naar zorg, vragen om een andere aanpak.
In meerdere bijeenkomsten met als titel ‘Samen voor goede zorg’, die we gratis aanbieden voor alle Goirlese senioren, willen we bij de ontwikkelingen in de zorg stilstaan en u informeren over nieuwe initiatieven.

  1. Dinsdag 12 september lezing van Bart Berden ‘De toekomst van de zorg’
  2. Woensdag 4 oktober lezing van Maria van den Muijsenbergh ‘Me wiegje was een stijfselkissie’
  3. Woensdag 1 november lezing Martin van Rooijen over de toekomst van ons pensioen
  4. Woensdag 15 november lezing Jos de Blok over de toekomst van de Ouderenzorg
  5. Woensdag 17 januari interactieve bijeenkomst van Hermien Miltenburg over nieuwe woonvormen
  6. Donderdag 22 februari bijeenkomst rondom nieuwe hulpmiddelen door Luuk Touw.
  7. Donderdag 21 maart bijeenkomst over “Samen beslissen” door Floor Bols. 

Nieuwe hulpmiddelen

Donderdagmiddag 22 februari om 14.00 uur zal Luuk Touw van Thebe Extra informatie geven over ‘Nieuwe ontwikkeling in zorghulpmiddelen’ in de kapel van CC Jan van Besouw. Tijdens deze bijeenkomst komen allerlei slimme oplossingen aan bod om comfortabeler langer thuis te kunnen blijven wonen. Naast handige hulpmiddelen ook aandacht voor e-health, een verzamelnaam van digitale toepassingen voor het verbeteren en ondersteunen van de gezondheid.
De middag is voor alle belangstellenden. U kunt zich aanmelden bij belangenbehartiging@seniorengoirle.nl

Samen beslissen

Donderdagmiddag 21 maart om 14.00 uur zal Floor Bols, arts Ouderengeneeskunde in het ETZ, ons  bewuster maken van het belang van een goede voorbereiding en ondersteuning bij een bezoek aan de huisartsenpraktijk of specialist in het ziekenhuis.

De middag is voor alle belangstellenden. U kunt zich aanmelden bij belangenbehartiging@seniorengoirle.nl