Uw toekomstig pensioen

Martin van Rooijen

In een goed gevulde kapel van het Jan van Besouw hield senator Martin van Rooijen een bevlogen inleiding over een moeilijk onderwerp: de nieuwe pensioenwet en daaraan gekoppeld de ontwikkelingen in de AOW. “Er is bij de politiek nauwelijks belangstelling voor ouderen. En dat is wel nodig, gelet op de vele problemen waar ouderen mee worden geconfronteerd.”

“Doet u niet teveel alsof alle ouderen het slecht hebben?’ wilde iemand uit de zaal weten. Dat is een misvatting, vond van Rooijen. “Heel veel ouderen hebben alleen AOW en vaak nog met een klein pensioen en dat is bepaald geen vetpot. Bovendien zijn de pensioenen de laatste jaren structureel achtergebleven, waardoor het slecht gesteld is met de koopkracht van veel ouderen. Vergis je daar niet in”.

Foto’s: Hans Zeijen

De nieuwe pensioenwet is dan weliswaar aangenomen in de beide Kamers, maar volgens van Rooijen is het nog geen gelopen race. Uit vele inkijkjes, die hij gaf in het politieke spel achter de schermen, bleek dat in de nieuwe politieke verhoudingen nog zwaar wordt onderhandeld om in elk geval de nieuwe wet niet toe toepassen op alle lopende pensioenen, maar alleen te laten gelden voor de nieuwe toetreders.
In navolging van KBO-Brabant riep hij de aanwezigen op om de verkiezingsprogramma’s goed te lezen op de vraag, wat de partijen voor senioren willen doen.

Het was geen gemakkelijke stof, maar duidelijk werd wel, dat ook een 81-jarige senator nog vol vuur zijn standpunten weet te verdedigen. Waarvoor hulde!!

Martin van Rooijen