Investeren in gezond oud worden

Investeren in gezond oud worden

“We gaan investeren in gezond ouder worden.”

De groep oudere inwoners wordt steeds groter in Goirle en Riel. Dit zien we in de demografische gegevens van de GGD en in het bevolkingsregister.
De komende jaren verschuiven we de ondersteuning stap voor stap van verlenen van zorg, naar het voorkomen ervan. Vanuit het GALA geven we hier extra invulling aan door onder andere in te zetten op bewegen en valpreventie onder ouderen. Hierdoor blijven ouderen langer fysiek en mentaal gezond”.

Zo lezen we in de begroting 2024 van onze gemeente. Daarin staat, waar de gemeente de komende jaren haar geld vandaan haalt en waar ze het aan uit geeft.

Dit jaar kregen Senioren Goirle en SB-Riel een subsidie vanuit die GALA gelden voor een project, dat we hebben opgezet, samen met de fysiotherapeuten van de Rooy en Sportcentrum Jan de Rooy.

Er was aanvankelijk geld gereserveerd voor 150 deelnemers, maar toen er dat bijna 230 bleken te zijn, heeft de gemeente daar extra geld voor vrijgemaakt. Daarmee laat de gemeente zien, dat het haar ernst is met dat investeren in gezond oud worden. Ook voor de komende jaren is er door de gemeente uit deze GALA gelden subsidie toegezegd.

Een tussenstand

Tot nog toe hebben we 137 deelnemers de gezondheidstest gedaan. En er zijn veel goede voornemens gemaakt. 

34 deelnemers gaan meedoen aan het 3 maanden durende beweegprogramma ‘Vitaal Oud Worden’, waarna ze hopelijk de smaak te pakken hebben en bewegen en sporten onderdeel wordt van hun leven.

48 Deelnemers starten in groepsverband met de cursus Valpreventie. Deze deelnemers kunnen na de valpreventie-cursus nog gaan deelnemen aan het Beweegprogramma. Aan de individuele Valpreventie doen 3 deelnemers mee. Er kwamen ongeveer 65 deelnemers luisteren naar de lezingen ‘Ouder worden & Vallen’. 

8 Deelnemers werden doorverwezen naar de huisarts, zeven naar de fysiotherapeut en acht naar het Dorpsteam.

We verwezen 34 deelnemers door naar de twee met ons samenwerkende diëtistes.

87 deelnemers gaven op, belangstelling te hebben voor de lezing ‘Voeding en Ouder worden.

Voorlopige conclusie:
Een zinvol project, waarin we mensen aan het denken zetten, inspireren en vooral door de laagdrempeligheid letterlijk en figuurlijk in beweging kunnen zetten!

Op naar de 2e ronde, die we gepland hebben half december. Daar zullen we nog de resterende 76 deelnemers gaan testen. 

Anne de Rooy, namens Fysiotherapie de Rooy
Wil van der Kruijs, namens Senioren Goirle en SB-Riel