Subsidie voor het project “Goed voor elkaar”

We lezen het in de krant. En velen van ons ervaren het al aan den lijve: het is steeds moeilijker om de zorg te krijgen die we nodig hebben, wegbezuinigd, te duur of er is geen personeel.
Als bestuur van Senioren Goirle hebben we onszelf de vraag gesteld, wat wij hier als vereniging aan kunnen doen.

Typerend voor Goirle is, dat we hier een sterk verenigingsleven hebben, naast buurt- en wijkgericht werken, zoals dat bijvoorbeeld door het Dorpsteam wordt vormgegeven.
Om te onderzoeken hoe we ons in Goirle het beste kunnen voorbereiden op een situatie, waarin we voor ons zelf moeten zorgen, hebben wij opnieuw subsidie aangevraagd en gekregen uit de GALA-gelden.
De gemeente Goirle vraagt ons nu om met die subsidie een plan te maken, hoe we in Goirle vorm zouden kunnen geven aan vormen van informele zorg, die we met elkaar vorm moeten geven.

Dat wordt in belangrijke mate de opdracht voor de projectleider. Een stuurgroep, waarvoor in elk geval vertegenwoordigers van Senioren Goirle, Dorpsteam Goirle, Woonstichting Leystromen en Thebe uitgenodigd zullen worden om deel te nemen, zal voor ondersteuning zorgen.

Het bestuur is blij, dat Wim Corsten, die jarenlang bestuursvoorzitter was van Thebe, namens het bestuur, belangeloos wil optreden als voorzitter van deze stuurgroep.

Op deze manier zetten we een volgende stap in onze belangenbehartiging. Vorig jaar legden we de nadruk op “Toekomstig wonen begint nu”.

Op 12 september trappen we af met een nieuwe serie lezingen onder de noemer “Samen voor goede zorg”. En met dit project gaan we zelf concreet aan de slag om te onderzoeken hoe we in Goirle het beste de informele zorg vorm kunnen geven.
Wij houden u op de hoogte.