Op bezoek bij woongemeenschap Oosterburen

Het project Oosterburen wordt als een succes in de regio gezien, vandaar de grote belangstelling uit geheel Nederland en overheidsinstanties om te zien hoe dit in de praktijk kan functioneren.

Op zaterdag 3 februari 2024 bezocht een groepje senioren uit Goirle en Riel het woonhof “Oosterburen” in ’s-Hertogenbosch. Deze excursie werd aangeboden naar aanleiding van de lezing die Hermien Miltenburg op 17 januari voor Senioren Goirle heeft gehouden over Gemeenschappelijk Wonen. Hermien is niet alleen bestuurslid van de landelijke vereniging voor gemeenschappelijk wonen (LVGO) maar ook zelf ervaringsdeskundige in het opzetten van een woongemeenschap volgens het CPO model. Een vergelijkbare ontwikkeling in Goirle is de Havephof.

Beide projecten zijn begeleid door Kilimanjaro uit Eindhoven, een stichting die volgens een bepaalde filosofie (qua ontwikkeling en begeleiding) gemeenschappelijk wonen projecten realiseert.
Het stimuleren van nabuurschap en ‘goed voor elkaar’ zijn hier geen loze kreten maar gebeurt hier als vanzelfsprekend. Oosterburen is na jarenlange voorbereiding (met ca. zes jaar redelijk snel) in december 2018 opgeleverd. 

Het appartementencomplex, bewoond door 45 plussers omvat 11 koopwoningen en 3 huurwoningen in twee woonlagen rondom een gemeenschappelijke binnentuin en voorzien van verschillende gemeenschappelijke ruimtes.

De bewoners hebben zelf een groot aantal ‘activiteiten en werkzaamheden’ opgesteld die onder de noemer ‘gezamenlijk doen’ vallen. Met respect voor ieders ambitie, interesse, tijd, en privacy doet men mee via de vele commissies die zijn gevormd. Aan de hand van diverse voorbeelden vertelden de gastvrouwen hoe dat in de praktijk werkt. Recent gaf een bewoner aan dat ze tijdelijk immobiel was en ze vroeg of iemand de hond uit wilde laten. Spontaan werd er snel een hond uitlaatplan door de bewoners opgesteld. Of eens een boodschap voor elkaar doen, een ritje naar de stad, de fiets repareren, de tuin gezamenlijk onderhouden etc.
Een kleine rondgang door twee appartementen van verschillende groottes en indelingen en de paar gezamenlijke ruimtes na de lezing van de bewoners maakten deze excursie compleet en leerzaam. Het gaf een prima beeld van deze woonvorm die in populariteit sterk toeneemt in Nederland. De twee bekende stichtingen die dit model uitrollen zijn “Het Knarrenhof” en “Kilimanjaro”.