Opening verenigingsjaar

In een met ruim 250 bezoekers goed gevulde theaterzaal van het Jan van Besouw opende voorzitter Wil van der Kruijs het nieuwe verenigingsjaar. Dat er zoveel mensen aanwezig waren, werd mede veroorzaakt doordat voor deze bijeenkomst Senioren Goirle samenwerkte met het Vrouwen Netwerk Goirle. Voor de beide besturen was dit een experiment om te kijken of zo’n samenwerking op dit terrein zinvol zou kunnen zijn. In elk geval is afgesproken om ook de komende lezing van Maria van den Muijsenbergh weer samen te organiseren.

In haar toespraak complimenteerde wethouder Janneke van den Hout ons als volgt:
“Wat ik vooral bijzonder vind, is, hoe jullie erin slagen om in korte tijd de draai te maken van een vooral op de leden gerichte organisatie, naar een organisatie, die zich richt op alle Goirlese senioren. En hoe jullie werken aan de bewustwording onder senioren. Het is van groot belang om zelf en samen met anderen ervoor te zorgen dat je als senior je voorbereidt op een toekomst, die anders is dan nu het geval is.

Een actieve en op alle senioren gerichte seniorenvereniging is van groot belang voor een vitale gemeenschap. Een vitale gemeenschap waarmee we de toekomstige ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden. Ik wens jullie veel succes op de weg die jullie zijn ingeslagen”.
De aanwezigen luisterden vol aandacht naar een inleiding van de voorzitter van het bestuur van het ETZ Bart Berden. De door hem ter ondersteuning van zijn betoog gebruikte sheets treft u elders op deze site aan.
De middag werd muzikaal opgeluisterd door het Zuiderwindkwintet.

Liedeweijde Majoor, die in het bestuur verantwoordelijk is voor belangenbehartiging, meldde dat deze bijeenkomst de eerste was in een serie, waarin de toekomst van de (ouderen)zorg centraal staat. Dat alles onder de noemer van “Samen goed oud worden”.