Start Preventieve Screeningstest

Een team van fysiotherapeuten en bewegingsadviseurs van de Rooy stond klaar, toen wethouder Pernell Criens maandagmiddag het startsein gaf voor de preventieve screeningstest. Die test geeft een indicatie hoe het gesteld is met je vitaliteit en gezondheid. En het is mogelijk de start van mogelijk meerdere activiteiten, die er op gericht zijn gezond en vitaal oud te worden.

Het is een initiatief van Senioren Goirle en SB-Riel, met ondersteuning van de gemeente. En die krijgt het geld weer uit een nationaal programma: het Gezond en Actief Leven Akkoord.

Er was geld beschikbaar gesteld voor 150 deelnemers, maar de belangstelling was veel groter. 243 senioren hebben zich gemeld. Voorzitter van ‘Senioren Goirle’ -Wil van der Kruijs – prees de wethouder, dat zij de benodigde meerkosten had willen betalen.

“Dat betekent, dat de gemeente veel waarde hecht aan een gezonde generatie in 2040”.

Als de evaluatie positief uitvalt, zal de gemeente ook voor volgende jaren weer geld beschikbaar stellen, zo zei de wethouder.

Zij prees de seniorenorganisaties voor dit initiatief, waaraan zij als wethouder veel waarde hecht.
Maar mét de voorzitter van ‘Senioren Goirle’ was zij van mening, dat alleen een langdurige aandacht voor vitaliteit effect zal hebben.

Zij was het dan ook graag eens met de voorzitter, toen die zei, dat we op “alle beleidsterreinen die gezonde generatie primair moeten stellen”.