Verslag

Verslag bijeenkomst Nieuwe woonvormen

Datum: 18 januari 2024

Zijn we daar te oud voor?

Het starten van een woongemeenschap is een kwestie van lange adem: dat was de belangrijkste boodschap van deskundige Hermien Miltenburg tijdens een lezing voor Senioren Goirle.
In een duidelijke presentatie behandelde ze veel vragen, die moeten worden beantwoord als je een woongemeenschap wilt starten.
Welke woonwensen heb je voor je volgende levensfase? Wil je meer sociaal contact? Wil je deelnemen aan ‘zorg voor elkaar’? Wil je wel kleiner wonen dan je nu doet?

Wat laat je achter?
Belangrijk is ook, dat je goed nadenkt over diversiteit: je moet enerzijds niet allemaal dezelfde soort mensen hebben, maar ze moeten anderzijds wel bij elkaar passen.
En probeer mensen met een dunne en een dikke portemonnee bij elkaar te brengen. Dat kan ook, door een mengvorm van koop en huur aan te bieden

Dat gebeurt in Goirle bijvoorbeeld bij het Havephof-projekt waaraan Leystromen actief heeft deelgenomen. Ook de gemeente heeft daarbij een belangrijke rol. Bij dit project is bijna 70% verkocht: er is dus nog voldoende aanbod.
Tussen het eerste idee en de sleutel voor een woongemeenschap ligt meestal zo’n 10 jaar. Begin daarom al als je 50 bent, was haar advies. En laat je vooral goed begeleiden door deskundigen.

Verslag door Simon de Goede