Voortgang project Goed voor elkaar

In een artikel in het Goirles Belang lazen we vorige week, dat er in Riel gewerkt wordt aan “voorzorgcirkels”. Dat is een gemeenschappelijk initiatief van het Dorpscollectief en SB-Riel.
De gemeente Goirle heeft uit de GALA-gelden aan Senioren Goirle subsidie gegeven om een plan te maken, hoe we in Goirle vorm zouden kunnen geven aan vormen van informele zorg.
Want wat in Riel goed werkt, hoeft niet ook de goede aanpak te zijn voor Goirle.

Daarmee is namens het bestuur Wim Corsten – die als oud bestuursvoorzitter van Thebe veel ervaring heeft – aan de slag gegaan. Hij wordt daarbij ondersteund door een stuurgroep met vertegenwoordigers van Senioren Goirle, Dorpsteam Goirle, Woonstichting Leystromen en Thebe.

Hanneke Keus is aangesteld als projectleider en zij voert nu gesprekken met alle relevante partijen in Goirle en Riel.
Eind januari 2024 moet er een plan van aanpak worden gepresenteerd aan de gemeente.
Op deze manier zet Senioren Goirle een volgende stap in haar belangenbehartiging.

Achtergrond

We lezen het in de krant. En velen van ons ervaren het al aan den lijve: het is steeds moeilijker om de zorg te krijgen die we nodig hebben. Omdat die is wegbezuinigd. Omdat die te duur is. Of omdat er gewoon geen personeel is.
Welke oorzaak dan ook: we zullen steeds meer op ons zelf aangewezen zijn. Op onze kinderen, familie en vrienden. Of op de buren. “Normaliseren” heet dat in het beleid van onze gemeente. We moeten het weer “normaal” gaan vinden om zelf onze boontjes te doppen. We moeten weer zelfredzaam worden, heet dat dan.

En we moeten anders gaan denken over hoe we met onze gezondheid om gaan.
Niet meer denken in wat we niet meer kunnen doen, maar we moeten positief denken: wat kunnen we zelf nog wel, ondanks mogelijke ziekte of handicaps. Of omdat met de ouderdom ook gewoon de gebreken komen.

 

“Positieve gezondheid” is – naast “normaliseren” – de tweede pijler van het sociale beleid van onze gemeente.

Met het benoemen van deze twee pijlers zijn we er natuurlijk niet. We zullen actief aan de slag moeten, om daar invulling aan te geven. Hoe kunnen we mensen helpen, die professionele zorg nodig hebben en die niet kunnen krijgen?
Hoe kunnen mensen zelf aan de slag gaan, om er voor te zorgen dat ze een goed sociaal netwerk om zich heen hebben, als dat nodig is?
En hoe kun je mensen helpen, die zo’n netwerk niet hebben? Op diverse plaatsen in ons land is al ervaring opgedaan met methoden om er voor te zorgen, dat mensen er ‘voor elkaar’ zijn als er geen professionele hulp aanwezig is.

Maatjesprojecten, Buurtgenoten of Voorzorgcirkels heten die projecten dan. Dat laatste is ook de aanpak in Riel.

Typerend voor Goirle is, dat we hier een sterk verenigingsleven hebben, naast buurt- en wijkgericht werken, zoals dat bijvoorbeeld door het Dorpsteam wordt vormgegeven.

Een oproep aan alle Goirlenaren

Om te onderzoeken hoe we ons in Goirle het beste kunnen voorbereiden op een situatie, waarin we voor ons zelf moeten zorgen, omdat er gewoon geen professionele zorg meer is, is bovengenoemd project gestart.

In de stuurgroep zijn een aantal Goirlese organisaties vertegenwoordigd, die het veld goed kennen en die namens hun achterbannen praten. Maar we zijn ook erg geïnteresseerd in suggesties van de mensen zelf.

Heeft u ideeën over hoe we elkaar kunnen helpen als de nood aan de man komt?
En heeft u ideeën, hoe we in contact kunnen komen met mensen, die we nu nog niet weten te bereiken?

Stuur uw reactie naar de projectleider Hanneke Keus via hk@collegamento.nl

Wil van der Kruijs,
Voorzitter Senioren Goirle