Buurtzorg: middel tegen alle kwalen?

Jos de Blok

Vorige week stemde onze gemeenteraad in met de begrotingsvoorstellen van het College. Niet spannend allemaal. Tot wethouder Koos Krook sprak over de aanpak van de jeugdzorg. En die is volgens Krook alleen betaalbaar als die zorg dichtbij wordt georganiseerd. In het voorliggend veld. In gewoon Nederlands betekent dat, dat mensen zoveel mogelijk weggehouden worden bij “de zorg” en dat mensen leren om zoveel mogelijk zelf te doen in samenwerking met familie, buren en vrienden. Nu verwijzen de huisartsen jongeren bijvoorbeeld in ongeveer 60% door naar de tweede lijn. Die jongeren krijgen daardoor niet alleen een stempel, maar het maakt de zorg ook onbetaalbaar. Als kan worden doorverwezen naar het eigen sociaal netwerk wordt de zorg niet alleen goedkoper, maar ook en vooral beter.

Jos de Blok

Dat was in essentie ook de boodschap van zorgondernemer Jos de Blok in een inleiding bij Senioren Goirle op woensdag 15 november. We hebben het allemaal veel te moeilijk gemaakt en zijn afgedreven van wat ooit normaal was: dat mensen voor elkaar zorgen en dat vakmensen aan boord kwamen als mensen het zelf niet meer redden. Maar de vakmensen zijn vervangen door managers en die werken in een systeem, waarin zij worden beloond voor wat zij doen en worden gestraft als ze zorgen, dat mensen zichzelf kunnen redden.

“We moeten terug naar de buurt, waarin mensen met elkaar samenwonen en voor elkaar zorgen. Met huisartsen en andere professionals, die die buurt en de mensen kennen” hield Jos zijn gehoor voor.

Er waren veel kritische vragen. Als het zo eenvoudig was, waarom gebeurt dat dan niet veel meer? En wil Jos niet teveel terug naar vroeger, terwijl jongeren helemaal geen tijd meer hebben om voor anderen te zorgen? En vooral ook: Hoe pak je zoiets aan? Volgens Jos is de basis heel eenvoudig: Vraag mensen wat ze echt nodig hebben. Ga daarover open in gesprek. En lever dan wat nodig is. Gewoon dichtbij. In de buurt. En niet zo somberen over jongeren. Als je ze goed aanspreekt, willen ze wel degelijk.
Zijn organisatie – Buurtzorg Nederland – zou volgens Jos in heel veel gemeentes in ons land laten zien, dat het werkt.

Jos de Blok

Voorzitter Wil van der Kruijs concludeerde, dat het goed zou zijn als Jos eens terug zou komen om met de beleidsmakers in onze gemeente te praten hoe we deze buurtzorg in Goirle vorm kunnen geven.

Het was een inspirerende middag.

Klik hier om de sheets aan de hand waarvan Jos zijn betoog opbouwde te lezen.

Foto’s: Hans Zeijen