Lezingen

Hulpmiddelen en E-health

Luuk Touw, ledenconsulent van Thebe Extra waar leden gratis hun vragen kunnen stellen over mantelzorg, veilig wonen of woonadvies.

Datum: donderdag 22 februari 2024
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Cultureel Centrum Jan van Besouw

De toegang is gratis. Ook mensen die geen lid zijn van Senioren Goirle kunnen zich aanmelden. Graag aanmelden via belangenbehartiging@seniorengoirle.nl

 

Zelfstandig blijven wonen, liefst in je eigen huis. Dat is de grote wens van veel senioren. Het afgelopen jaar heeft Senioren Goirle in een aantal bijeenkomsten aandacht besteed aan dit thema. Duidelijk werd dat het verstandig is om tijdig na te gaan of je woning geschikt is, of met aanpassingen geschikt te maken is, om er te kunnen blijven wonen. Verder is er aandacht geweest voor de mogelijkheden die er zijn als blijkt dat je toch beter kunt gaan verhuizen.
In deze bijeenkomst gaan we het hebben over handige hulpmiddelen die het leven thuis makkelijker maken, hulpmiddelen die ervoor zorgen dat we handelingen, waar voorheen de thuiszorg voor kwam, zelf kunnen gaan doen. 

Een voorbeeld van zo’n hulpmiddel is een druppelbril. Deze bril maakt het mogelijk om na een staaroperatie zelf je ogen te druppelen. De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan erg snel. De verwachting is dat ook digitale hulpmiddelen een enorme vlucht gaan nemen, de zogenaamde E-health. Gevolg van dit alles zal zijn dat we ondanks beperkingen die we gaandeweg kunnen krijgen, onze zelfstandigheid langere tijd gaan behouden. Precies wat iedereen graag wil. Toch stellen deze veranderingen ons ook voor een andere vraag, namelijk, tot welk punt is het verantwoord om mensen zorghandelingen zelf te laten doen en wanneer moet er toch echt een zorgprofessional worden ingeschakeld?
Kortom het belooft weer een interessante bijeenkomst te worden.