Vrijwillige Ouderen Adviseur VOA

Een onafhankelijke en gelijkwaardige gesprekspartner

Veel senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en steeds meer ouderen blijven tot op hoge leeftijd actief en gezond. Maar de wereld wordt ook steeds ingewikkelder en het is voor veel mensen moeilijk om daarbinnen nog de goede weg te vinden, zeker als ze ouder worden. Senioren Goirle vindt het belangrijk, dat er aan senioren mogelijkheden worden geboden om met iemand te praten die de sociale kaart van Nederland en van onze gemeente goed kent en die zich kan verplaatsen in de situatie van de senior, omdat hij zelf ook ouder is. De kracht van ondersteuning door deze vrijwilligers is de onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid waarmee zij kunnen werken. Onafhankelijk omdat er geen enkel ander belang is dan de ondersteuning van de senior. Gelijkwaardig omdat zowel vrijwilliger als hulpvrager senior zijn en er geen organisatie met andere (financiële of politieke) belangen achter zit.

Niet alleen bij problemen, maar ook voor een goed gesprek

De ouderenadviseur ondersteunt u bij het in kaart brengen van uw situatie. Daarvoor hoeven er geen echte problemen te zijn en u kunt met allerlei vragen bij de ouderenadviseur terecht. Het kan gaan van vragen over het oplossen van praktische zaken in huis, digitale vragen, het invullen van formulieren, het aanvragen van subsidies, het aanpassen van de woning en het krijgen van de juiste zorg en ondersteuning tot een gesprek over gemis aan contacten of vragen over de zin van het leven.

De ouderenadviseur is het eerste aanspreekpunt. Hij kan u aan het denken zetten over het aangaan van uitdagingen en mogelijkheden om zo optimaal mogelijk mee te blijven doen. Hij signaleert, adviseert en weet de weg naar andere, vrijwillige of professionele organisaties als u behoefte hebt aan hulp. De ouderenadviseur werkt vanuit een houding van respect voor de oudere en de keuzes die hij maakt e.v. samen met zijn naasten.

Goed opgeleid en gecertificeerd

Senioren Goirle heeft op dit moment zeven VOA’s beschikbaar die ouderen graag helpen bij het zoeken naar antwoorden.
Als u interesse hebt om ook ouderenadviseur te worden horen wij graag van u. KBO-Brabant zorgt voor de opleiding, bijscholing en certificering. Zo blijven zij goed op de hoogte van aanpassingen en andere ontwikkelingen.

De hulp van de ouderenadviseur is gratis!