Lezingen

Nieuwe woonvormen

Datum: woensdag 17 januari 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Cultureel Centrum Jan van Besouw
Kosten: gratis

Graag aanmelden met een mail naar belangenbehartiging@seniorengoirle.nl

Gemeenschappelijk wonen. Waarom en voor wie?

Gelukkig oud worden samen met anderen is een belangrijk doel van mensen. Het kan verschillende voordelen opleveren: het geeft geborgenheid, je legt makkelijker contacten, bent elkaar tot steun en je kunt met elkaar diensten en zorg inhuren. In een woongemeenschap, in welke vorm dan ook, woon je alleen of met je partner zelfstandig met behoud van privacy.

Mevrouw Hermien Miltenburg verzorgt een interactieve bijeenkomst over gemeenschappelijk wonen.
Zij is bestuurslid van de LVGO (Landelijke Vereniging voor Gemeenschappelijk wonen 50+). Deze vereniging stimuleert het tot stand komen van nieuwe initiatieven en ondersteunt de deelnemers waar nodig.